2023-10-28 Näin syksyisin on ollut omassa harjoittelussa melko toisteisena juttuna tämä ylimenokausi eli lyhyt harjoittelusta vapaa jakso ja samalla uuden kauden aloittaminen. Näin se on mennyt monena vuonna: vuosien varrella…